Засилват проверките в селското стопанство и туризма

Засилват проверките в селското стопанство и туризма
Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич затяга контрола върху работодателите в двата сектора

Актуално за дейността на инспекцията по труда през май и следващите месеци са проверките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразност при възникване на трудовите правоотношения, в отрасъл „Растениевъдство“. Инспекторите приканват работодателите да се възползват от възможностите, на т.нар. „еднодневни трудови договори”. Към момента в добричката дирекция са заверени 681 еднодневни трудови договора на 43 земеделски производители за обработка на: лавандула – 270 броя; полски пипер – 115 броя; лозови насаждения – 100 броя и др.


През юни се засилват и проверките по черноморското крайбрежие по спазване на изискванията за сключване на трудови договори, работното време и заплащането на труда, както и законосъобразното наемане на непълнолетни лица и спазване на закрилните норми в Кодекса на труда по отношение на тези лица – условия на труд, 7 часов работен ден, 35 часа седмично работно време, забрана за полагане на нощен труд.


През април 2016 г. са извършени общо 131 проверки във фирми от областта, при които са констатирани 594 нарушения. На работодатели са съставени 25 акта. Издадените наказателни постановления през април са 18, а влезлите в сила са 13, на стойност 14 700 лева.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+