Комисията за защита от дискриминация с приемна в Балчик

Комисията за защита от дискриминация с приемна в Балчик
Комисията за защита от дискриминация ще има изнесена приемна за граждани в община Балчик на 17 февруари от 10:00 до 12:00 ч.

КЗД е специализиран  орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.


Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност.


Регионалният представител на Комисията консултира граждани, които са били обект на дискриминационни действия, тези които се чувстват с нарушени права заради недостъпна архитектурна среда или редица други практики на дискриминация, и им оказва методическа помощ при подаване на жалби, сигнали, ако това е необходимо.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+