Строят ветроенергиен парк край балчишкото село Змеево

За изграждането му са закупени близо 400 декара земя.

Строят ветроенергиен парк край балчишкото село Змеево
Инвестиционно намерение за изграждане на вятърен парк в землището на село Змеево е постъпило в община Балчик. Фирмата инвеститор възнамерява да издигне общо 19 ветрогенератора за производството на електроенергия от възобновяем енергиен източник. Всеки ветрогенератор ще има максимална мощност до 3 мегавата, с височина на стълба до 105 м и диаметър на ротора 90 м.

Според проекта, в строителните работи ще бъдат заети 30 работници, а в оперативната дейност на парка – трима души. За изграждането на ветроенергийния комплекс са закупени близо 400 декара. Инвеститорът уверява, че бъдещият вятърен парк не е свързан с въздействие върху защитени зони. За експлоатацията на съоръженията ще се използва наличната пътна инфраструктура. Голяма част от имотите, в които ще се изградят ветрогенераторите, са с осигурен достъп чрез селскостопански пътища или граничат с общински пътища.