С допълнителни часове по български и клубове по интереси стимулират за училище децата в Крушари

Община Крушари стартира изпълнението на Проект „Различни заедно” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общата стойност на проекта е 82 172 лева.

С допълнителни часове по български и клубове по интереси стимулират за училище децата в Крушари

Бенефициент по проекта е Община Крушари в партньорство със СОУ „Христо Смирненски“ - Крушари и ОУ „Отец Паисий“ - Лозенец. Проектът ще се реализира в рамките на 10 месеца.
Целта е интегриране на деца от етническите малцинства за подпомагане на по-успешната им социална и трудова реализация, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование, развитие и изява на личностните им качества в училищата в селата Крушари и Лозенец.

В изпълнение на основните дейности по проекта ще бъдат разработени планове и програми, допълнителни занятия по български език и литература на учениците, сформиране на клубове по интереси - баскетбол, хокей на трева, дърворезба, вокална група, изкуства. В рамките на проекта учители ще преминат курс за работа в мултикултурна среда, както и работа с родители, които възпрепятстват децата си да посещават училище. Ще се закупят и необходимите материали и консумативи за провеждане на допълнителните занятия по български език, както и за клубовете по интереси.

Ще бъдат обхванати ученици от 1-ви до 7-ми клас от етническите малцинствени групи от  Крушари и Лозенец, педагогическите специалисти в двете училища - партньори по проекта, както и родителите на децата, застрашени от отпадане от училище.