Съдят добричлийка за източване на ДДС, водят принудително свидетели

Съдят добричлийка за източване на ДДС, водят принудително свидетели
Окръжен съд – Добрич даде ход на наказателното дело срещу 50-годишната Софка Ив. В. от Добрич

Тя е подсъдима по обвинение за това, че на 14.08.2000 г. в Добрич, е избегнала плащането на данъчни задължения в размер на 91 295,02 лв., което е в особено големи размери, като потвърдила неистина, че е извършила реални сделки с предмет доставка на пшеница, описани в 26 фактури в справка декларация, подадена пред Данъчно подразделение – Добрич, която се изисквала по Закона за данък добавена стойност.


Окръжен съд – Добрич, не допусна за съвместно разглеждане по делото, предявения от ТД на НАП граждански иск за имуществени вреди в размер на 91 295,02 лв., тъй като прецени, че той ще затрудни наказателното производство.


В съдебното заседание днес бяха разпитани 6 свидетели. Съдът изслуша и прие заключенията на вещите лица, изготвили графологическа експертиза и три съдебно-счетоводни експертизи. Делото е отложено за 28.11.2013 г., когато трябва да бъдат разпитани още 7 свидетели.


Съдът постанови да бъдат принудително доведени трима от тях, които са редовно призовани и не са посочили причина за неявяването си днес пред него.


Според обвинителния акт обвиняемата развивала през 2000 г. търговска дейност чрез собствената си фирма ЕТ «Стомана – 63». Държавното обвинение твърди, че Софка закупувала селскостопанска продукция, основно пшеница, която земеделски коопериции или арендатори давали като рента в натурален вид на собствениците на земя. Кооперациите продавали тази продукция чрез специално създадени комисии, които не издавали фактури. Някои арендатори също не издавали документ при продажбата.


За да документира притежание на съответните количества зърно, подсъдимата използвала фактури, от чието съдържание излизало, че няколко фирми са й продали стоката. Тези фактури били включени в съответната месечна справка – декларация, която едноличният търговец бил длъжен да подава, след като е регистриран по реда на ЗДДС. С включването на фактурите в справката – декларация, Софка на практика искала от държавата да бъде признато правото й да приспадне данъчен кредит в размер на начисления ДДС, въпреки че за закупуването на стоката не е плащала такъв данък.


Същевременно тя започнала да изкупува пшеница от производители, работещи в района на с. Пчелино, община Добричка, бившето АПК в гр. Добрич, с. Козлодуйци, община Добричка. Превозите били извършвани от наети от нея или от сътрудника й шофьори с товарни автомобили. Обичайна практика било, да не вписват реалното населено място, от което се товари стоката, а някакво друго, свободно избрано от подсъдимата и помощника й.


Разследването установило, че нито една от реално осъществените сделки не били оформени документално по действащите правила на Закона за счетоводството и те не били декларирани от обвиняемата пред органите по приходите. Заключенията на вещите лица, изготвили съдебно – счетоводните експертизи показват, че през есента на 2000 г. Софка е изкупила от производители общо 1 026,780 тона пшеница.


В справка-декларация за данъчния период месец юли 2000 г. тя включила 26 фактури, издадени от две фирми, за които е заявила, че е платила получената стока заедно с начисления ДДС, и че иска този начислен от продавачите ДДС, да й се върне. Прокуратурата приема, че описаните във въпросните 26 фактури сделки не били извършени реално, като не е имало предаване на пшеница от продавача на купувача и не е имало плащане на стоката. Държавното обвинение смята, че подсъдимата е използвала точно тези фирми, за да създаде лъжливо документиране, защото познавала собственичките им и трите се занимавали с изкупуване на селскостопанска продукция. Според счетоводната документация на двете фирми - доставчици, те закупили зърното в сделки с други 9 фирми. Половината от представляващите ги лица, са осъждани за престъпления против данъчната система, уточнява прокуратурата.  


През 2001 г. на ЕТ «Стомана 63» била извършена данъчна ревизия за установяване на наличие или липса на данъчни задължения. След приключването й бил съставен Данъчно-ривизионен акт, с който за данъчен период 01.07.2000 г. до 31.07.2000 г. данъчната администрация не признала на този търговец правото му да приспадне данъчен кредит в размер на 91 438,02 лв. Ревизорите приели, че фактурите, включени в подадената справка – декларация не отразяват реално извършени през месец юли 2000 г. данъчнооблагаеми сделки. Данъчно-ревизионният акт влязъл в сила на 09.05.2002 г. До приключване на досъдебното производство данъчните задължения, констатирани в него, не били платени на държавата.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+