Нови съдебни заседатели положиха клетва в Окръжен съд – Добрич

Съдебните заседатели към Окръжен съд – Добрич с мандат 2023 – 2027 година официално встъпиха в длъжност, като положиха клетва пред Общото събрание на съдиите.

Нови съдебни заседатели положиха клетва в Окръжен съд – Добрич

Двадесет и пет нови заседатели се заклеха да прилагат точно Конституцията и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, обективни и справедливи.
Преобладаващата част от новите заседатели са представители на община Добрич – 17, шестима души са излъчени от община Добричка и по един от общини Шабла и Тервел. Четирима души ще бъдат заседатели за втори мандат.

Церемонията по встъпване на съдебните заседатели бе ръководена от председателя на Окръжния съд Галатея Ханджиева. Тя призова новоизбраните заседатели да изпълняват задълженията си отговорно и с дейността си да допринасят за повишаване на общественото доверие в съдебната власт.

След полагане на клетвата заседателите подписаха клетвени листове и получиха първоначални разяснения за статута, правата и задълженията си.

Списъкът на избраните и положили клетва заседатели ще бъде публикуван на сайта на Окръжния съд. Определянето им за участие в дела ще става на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.