Свободни работни места в Добрич на 3 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 3 април

ДБТ - Добрич
Камериер/камериерка, хотел  3

Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше  2

Асистент-продавач, Образование - Висше  1

Социален работник,Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")  1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")  1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (ЗООИНЖЕНЕРСТВО)  1

Инспектор, услуги, Образование - Висше / Икономически науки  3

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Социален работник за работа с лица с увреждания, Образование - Висше / Социална работа и консултиране (професионална област-социални,стопански и правни,педагогически науки)  1

ГробарНачално,Без образование  1

Общ работник,Образование - Начално,Основно  5

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  10

Машинен оператор, шиене, Образование - Начално,Основно,Средно  5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  2

Бояджия, превозни средства, Образование - Основно  1

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно  5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  39

Мияч, съдове (ръчно),Образование - Основно  5

Продавач-консултант, Образование - Основно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  25

Общ работник, Образование - Основно  55

Готвач, Образование - Основно  8

Шивач, обувки, Образование - Основно  3

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)  4

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини)  1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално  3

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно  4

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно 2

Зидар, сгради (конструкции), Образование - Основно,Средно  2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно  4

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно  3

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно  2

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно  4

Шивач, Образование - Основно,Средно  3

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Английски  3

Сервитьор, Образование - Средно  10

Готвач, Образование - Средно  4

Сладкар, Образование - Средно  1

Опаковач, Образование - Средно  2

Администратор, хотел, Образование - Средно  2

Камериер/камериерка, Образование - Средно  6

Помощник-готвач,Образование - Средно  2

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно  1

Администратор, хотел, Образование - Средно  8

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  70

Готвач, Образование - Средно  4

Барман, Образование - Средно  10

Готвач, Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно  10

Барман, Образование - Средно, Език - Английски, Немски  6

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  1

Месач, Образование - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Пиколо, Образование - Средно  11

Продавач-консултант, Образование - Средно  2

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно  40

Шофьор, лек автомобил до 9 места, Образование - Средно  1

Сервитьор, Образование - Средно  5

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  2

Сервитьор, Образование - Средно  5

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно  1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно  6

Касиер, Образование - Средно  10

Сараф,Образование - Средно, Език - Руски, Английски  5

Дърводелец, Образование - Средно  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил,Образование - Средно  5

Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно  2

Спасител, басейн, Образование - Средно  1

Камериер/камериерка, Образование - Средно  4

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Руски, Английски  3

Мениджър, туризъм, Образование - Средно  1

Помощник-готвач, Образование - Средно  5

Готвач, Образование - Средно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно  3

Камериер/камериерка, Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  5

Готвач, Образование - Средно  4

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно  5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно  2

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  3

Помощник-готвач, Образование - Средно  3

Склададжия, Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно  5

Барман, Образование - Средно, Език - Английски, Руски  2

Главен готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)  2

Строителен техник, проектно-технически отдел, Образование - Средно (Строителен техник.)  1

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Търговски сътрудник, Образование - Средно,Висше  1

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше, Език - Немски, Английски  2

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше, Език - Немски 5

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж  2

Сервитьор, Образование - Средно,Основно, Език - Английски, Немски  8

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно  3

Готвач, Образование - Средно,Основно  2

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно  10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно  3

Пакетировач, Образование - Средно,Основно  1

Готвач, Образование - Средно,Основно  1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно  2

Запойчик, Образование - Средно,Основно  2

Готвач, Образование - Средно,Основно  4

Общ работник, Образование - Средно,Основно  1

Заварчик, Образование - Средно,Основно  3

Електромонтьор, Образование - Средно,Професионален колеж,Висше  1

Филиал Балчик

ПортиерОсновно, Образование - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно3

Филиал Добричка

Тракторист, Образование - Основно  1

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно,Основно  1