Трима ще се конкурират за директорския пост на „Паркинги и пазари“

Трима кандидати са допуснати до втори етап на конкурса за директор на общинско предприятие „Паркинги и пазари“, съобщават от Общината.

Трима ще се конкурират за директорския пост на „Паркинги и пазари“

Това са Михаил Михайлов Петров, Георги Иванов Георгиев и Георги Петров Кирилов. 
Заседанието за допускане по документи до тест и събеседване се проведе вчера. Кандидатите бяха оценявани от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината. Тя е председателствана от финансовия зам.-кмет Елка Димова, членове са Ася Кръчмарова – секретар на Общината, и служителите Мартина Герджикова, Христина Богданова и Жулиета Кирилова.

Документи за участие бяха подадени от четирима души, но един не бе допуснат до следващия етап на конкурса.

Тестът ще се проведе на 13 март.