Развод

Въпрос: От 3 години съм разведена. След получаването на акта за бракоразвадно дело бившият ми съпруг отказва да освободи жилището. Как да постъпя и към кого да се обърна?

Отговор: Под "акта за бракоразводно дело" предполагме имате предвид влязло в сила съдебно решение за развод.

В такъв случай, ако в решението на съда ползването на семейното жилище е предоставено на Вас, може да се снабдите с изпълнителен лист срещу бившия Ви съпруг и да образувате изпълнително дело, в рамките на което съдебният изпълнител да Ви въведе в имота, като извади от там бившия Ви съпруг.

Що се отнася до периода от време, в който не сте могла да ползвате жилището, то може да предявите иск срещу бившия си съпруг за обезщетение за времето, през което, поради неправомерното си поведение ви е лишил от ползване на имота.

Ако искът бъде уважен, ще се сдобиете с изпълнителен лист за присъдената сума, която ще може да търсите от бившия си съпруг по пътя на изпълнителното производство.

С Уважение: мл. адв. П. Атанасов