Ползване на жилище след развод

След 11 години брак ми предстои развод по взаимно съгласие - имаме едно дете, семейното ни жилище е собственост на бащата на съпруга ми. Въпросът ми е дали имам право да изисквам дял от апартамента или поне правото да живея там до пълнолетието на детето, защото не съм от града и другата ми алтернатива е свободен наем.

Съгласно чл. 56, ал. 3 от Семейния кодекс", когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на близки на единия съпруг, съдът може да предостави ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, за срок до една година."
Поради факта, че семейното жилище е собственост на бащата на съпруга ви, същият не е семейна имуществена общност и не може да претендирате за дял при прекратяване на брака.

адв. Евгения Русева
тел. 0889 232 150