Към кого да се обърнем при психически тормоз?

Моят брат е 82-годишен и взе внучката си да му помага в магазина, но упражнява психически тормоз над нея. Към кого трябва да се обърнем?

В случай, че над внучката се упражнява тормоз, то може да подадете жалба в прокуратурата.

адв. Евгения Русева
тел 0889 232 150