Прехвърляне на имот при отсъствие на надарения

Майка ми,брат ми и аз сме наследници на земеделски земи. Майка ми иска да се откаже от нейните дялове и да ги прехвърли на нас по равно. Брат ми е в чужбина! Може ли това да се осъществи без да присъстваме лично? Ако трябва пълномощно, какво трябва да е записано в него?

Майка Ви може да извърши сделка на разпореждане със собствените си земеделски земи независимо от това, че брат Ви е в чужбина. За целта същият трябва да упълномощи доверено от него лице, което да го представлява пред нотариус за осъществяване на сделката. Пълномощното е изрично като в него се описват параметрите на самата сделка /продажба или дарение/, както и имотът - предмет на сделката.

адв. Евгения Русева
тел. 0889 232 150