Увеличение на издръжка за деца

Разделена съм с бившия си съпруг от 9 год. , а се разведох с него преди 4 год. При развода направихме споразумение за издръжка на двете деца, съответно за 10-годишното – 120 лв., а за 17-годишното – 150 лв. Бившият ми съпруг е собственик на строителна фирма, която работи добре! Въпросът ми е имам ли някакви шансове за увеличаване на издръжката при това положение?

Бихте могли по съдебен ред да поискате увеличение на издръжката за всяко от децата си, като докажете нарасналата необходимост от увеличаване на издръжката.

адв. Евгения Русева
тел. 0889 232150