Запор на заплата

Бях със запор на заплата от съдия-изпълнител. На 23.12.2014 г. сумата, която се внесе беше превишена. Имах среща на 05.01.2015г и там написах молба, надвнесената сума да ми се върне. На 10.01.2015 г. отново ме беше направен запор на заплата. До този момент все още нямам решение от съдия изпълнител. Искам да попитам колко време е законовият срок да се прекрати всичко. И имам ли право да ги подведа под отговорност за забавянето?

Проведете среща със съдебния изпълнител. Можете да подадете жалба в Камарата на Частните съдебни изпълнители.
адв. Евгения Русева
тел. 0889 232 150