Кметът на община Тервел: След две години на ограничения, изпращаме една нормална година

В две от най-големите села в община Тервел се предлагат нови за жителите им услуги - ритуален дом със сватбен салон в с.Зърнево и център за социални услуги в с.Безмер

Кметът на община Тервел:  След две години на ограничения, изпращаме една нормална година

Кметът на община Тервел инж. Симеон Симеонов пред  Добрич онлайн
Каква година изпращате?

Ако трябва да обобщя с една дума – по-скоро нормална. С повече думи – с установен регулярен ритъм на работа, на  общински услуги, бизнес, живот -  след двете години пандемия от ковид. А тях прекарахме в  ограничения, болести, загуба на близки хора, намаляване на обеми на производства и услуги. Година, в която близо до нас започна война , в която имаше пик на инфлация  - неща, които засягат както гражданите и бизнеса, така и общината.

Какво успяхте да свършите?

В общините проблемите са неизброими.Общината има отношение към всеки етап от живота на гражданите  и към бизнеса на територията си. Затова мога да говоря само за свършеното в контекста на нещата, които бяхме планирали за 2022 г. На тази база, свършеното не е малко. Мога да започна с това, че две нови услуги за  гражданите в две от най-големите села станаха факт през тази година – ритуален дом със сватбен салон в с.Зърнево и център за социални услуги в с.Безмер. Постави се началото на общинската аптека. Тя е изградена и предстои да бъде оборудвана.Обновен бе ритуалният дом в гр.Тервел, справихме се трайно с последиците от ураганните ветрове през миналата година върху покривите на училищата в Тервел и Нова Камена. Днес те са с изцяло нови покривни конструкции, за които бяха осигурени средства, избрани изпълнители и изпълнено строителство само за шест месеца. Няколко улици в села от общината са преасфалтирани, нов покрив има корпус от една от най-големите детски градини в Тервел. Осигурени са нови автомобили за медицинския център и за патронажа, закупено е оборудване за медицинския център. Доставена е нова комунална техника – трактор и булдозер. Поставихме началото на мащабен за нашата община инвестиционен процес за преустройство на рушащата се сграда на бившия комитет в Тервел в сграда с общински жилища, обществена трапезария и кризисен център – в края на тази година приключи изборът на проектантско дружество, което ще изготви проекта за преустройството.През изминалата година подготвихме и внесохме за оценка десет нови проекта, четири от които са одобрени ( два вече и изпълнени), а за шест очакваме приключване на оценката през 2023 г. В процес на подготовка към края на тази година са още пет проекта, за които внасяне предстои през периода януари – март догодина. Проведоха се успешни търгове за наем на земеделска земя, от която събираме основна част от приходите си, обявиха се и се проведоха 65 обществени поръчки, като нито една от тях не е обжалвана. Общината имаше одит от Сметна палата, от Агенцията за държавна финансова инспекция, четири проверки по изпълнени проекти от Държавен Фонд „Земеделие“ и от всички останали финансиращи органи по проекти , при което не са установени нарушения.Имаше фестивали, събор, юбилейни чествания на годишнината от рождението на народната певица Калинка Вълчева (последното също и чрез проектно финансиране). Започна работата по новата стратегия на МИГ, която отново ще е в полза на общината и бизнеса през новия програмен период. Разширихме системата за сметосъбиране. Не на последно място, от тази година имаме стипендианти за медицинския център, което ни дава основание да се надяваме, че здравеопазването в общината ще бъде кадрово обезпечено в задоволителна степен.Мисля, че както и досега е било, се стараем да сме полезни за гражданите и да спазваме законите.

За какво не Ви стигна времето?

За много неща.Давам си сметка, че голяма част от проблемите, с които се сблъскват кметовете на общини произтичат от нормативни неуредици и невъзможност на държавата да се справи с тях към момента.Все пак, обаче, не са малко нещата, които една местна власт може да свърши, за да смекчи последиците от тези неуредици за своите граждани.Има много още какво да се желае за обхвата и качеството на общинските услуги или поне на някои аспекти от тях.

Какво планирате за последната година от мандата?

Започна „ударно“ отваряне на процедури за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост и по новите европейски програми. Този процес тече от есента на тази година. Към момента не сме изпуснали нито една възможност за кандидатстване и планирам да не пропускаме такива възможности и през 2023 г. Изборите са си избори, но работата на общината не трябва да спира. Проектите често са единствени възможности за нашата община да направи значими инвестиции в публична инфраструктура и в общински услуги. Естествено, ще завършим започнати през 2022 инвестиции – предимно в пътна и улична инфраструктура. Фокусираме се , съвсем резонно, върху енергийната ефективност – на сградния фонд и в улично осветление, за което очакваме през 2023 г. да започнем реализиране на одобрен проект.

Пожеланието Ви за Новата година

Всеки гражданин на нашата община да бъде здрав, да се радва на резултатите от труда си, да са щастливи семействата, да живеем в мир и в добри отношения помежду си! Да сме благословени да бъдем добри и да получаваме само добро!