Представителство на фирма в чужбина

Ние сме българско дружество, собственик и управител е словенски гражданин. Една от основните ни дейности е наемане на персонал, който предоставяме на словенски дружества за изпълнение на услуги и поръчки. Въпросът ни е трябва ли да регистрираме представителство в Словения.

Доколкото мога да разбера от Вашето запитване една от основните дейности на вашето дружество е посредничеството между работодатели от Словения и търсещи работа български граждани.

За извършването на тази дейност не е нужно да имате представителство в Словения, но трябва да отговаряте на изисквания на българския закон, като: да имате издадено от Министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него лице Удостоверение за извършване на посредническа дейност; това Удостоверение да е вписано в специален списък от Агенция по Заетостта; да имате договор със съответния чуждестранен работодател, който също следва да бъде регистриран. 

С Уважение: мл. адв. Павел Атанасов, Адвокатско дружество „КИРЯКОВИ И КО”, гр. Добрич 

www.kantora.bg