Валиден ли е в България разводът в чужбина?

Сестрата на съпруга ми е сключила граждански брак в България. От 15 г. живеят в Исландия. Миналата година се разведоха там и съпруга й сключи веднага граждански брак с друга жена. Въпросът ми е валиден ли е развода му в България и може ли да бъде обвинен в двуженство по българските закони?

В представената от Вас хипотеза, за да породи действие в България, бракоразводното решение на исландския съд трябва да бъде признато от българския съд.

В противен случай, бракоразводното решение няма сила на българска територия.

Що се отнася до възможността да бъде понесена наказателна отговорност за многобрачие, смятам, че няма такава.

За да може да се търси наказателна отговорност за многобрачие по българското право, е нужно сключилият нов брак съпруг да е действал умишлено – да е знаел, че се намира в брак, да е осъзнавал, че сключването на нов такъв, при вече съществуващ е общественоопасно деяние, наказуемо от закона и въпреки това да го е извършил.

В представената от Вас ситуация тези предпоставки не са налице – за сключилия нов брак съпруг, старият е прекратен валидно и той има право да встъпи в нов. Не са налице предпоставки за търсене на наказателна отговорност.

С Уважение: мл. адв. Павел Атанасов, Адвокатско дружество „КИРЯКОВИ И КО” - Добрич

 


http://www.kantora.bg