Работодател "уволни" напускаща изрядна служителка без тя да знае

Преди 2 месеца напуснах работа, с молба и се разделих приятелски с шефовете си. Подписах договорa без да обърна внимание как ме освобождават. Вчера видях, че са ме уволнили. Към кого да се обърна, да изчистят книжката ми? Не съм нарушавала изискаванията им и до последният ден си бях на работа /събота - за която дори не се плаща/, а в договорът пише, че не съм се явила на работа 2 дни.

Доколкото мога да разбера от дадената от Вас информация в разглеждания случай работодателят Ви е нанесъл в трудовата Ви книжка и други документи, различно от действителното основание за прекратяване на трудовото Ви правоотношение.

В тази хипотеза Кодексът на труда предвижда възможност за защита, като предоставя право да се иска поправка на вписаното в трудовата книжка и други документи основание за прекратяване на трудовото правоотношение.

Искането за поправка може да се отправи към работодателя или към съда, като законът определя двете възможности алтернативно, т.е. не сте длъжна първо да се обърнете към работодателя и ако той откаже, да предявите иск пред съда. Можете да използвате съдебната процедура и без да сте искали поправка от работодателя си.

Други възможности за поправка на неправилно вписано основание за прекратяване на трудово правоотношение законът не предвижда.

С Уважение: младши адвокат Павел Атанасов, адвокатско дружество „КИРЯКОВИ И КО”, гр. Добрич


www.kantora.bg