Започва кампанията по събирането на местните данъци и такси за 2017 г.

Започва кампанията по събирането на местните данъци и такси за 2017 г.

Община град Добрич уведомява гражданите и юридическите лица, че започна кампанията по събирането на местните данъци и такси за 2017 г. и предстои изпращане на съобщения за дължимите налози до адресите за кореспонденция.

Размерът на минималната работна заплата е 460 лв.

Размерът на минималната работна заплата е 460 лв.

От 1 януари 2017 г. размерът на минималната работна заплата е 460 лв. Размерът й е увеличен с 9,5% спрямо миналата година.

С 2.2% по-ниска безработица в Добричко за година

С 2.2% по-ниска безработица в Добричко за година

Равнището на безработица в област Добрич средно за 2016 година е 9.0%. Това е значително по-ниско ниво спрямо предходната, когато е било 11.2%.

Касите на "Местни данъци и такси" няма да работят утре следобед

Касите на "Местни данъци и такси" няма да работят утре следобед

Във връзка с облагането на индивидуалните партиди и определяне на задълженията за 2017 година за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства, работното време на касите на дирекция ...

Промени в Наредбата за отпадъците

Промени в Наредбата за отпадъците

Цели се облекчаване на общините и намаляване административната тежест