Доставчиците на платежни услуги вече ще подават информация за парични преводи към е-търговци

Изискването на Съвета на Европа влиза в сила от 1 януари 2024 г. Целта е да се противодейства на измамите с ДДС при онлайн продажбите и да бъдат идентифицирани продавачите в интернет.

Малко над 14% увеличение на средната заплата в област Добрич за третото тримесечие на тази година

Област Добрич се нарежда на 14-то място по нива на средна заплата в страната. На челните позиции са областите София, Враца и Стара Загора.

1359 лв. е средната заплата в Добричко през третото тримесечие на 2022г.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Добрич е на 14-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 390 лв., ...

Над 120 000 са безработните у нас през третото тримесечие

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 28.1 хил., или с 18.7%, съобщават от Националния статистически институт

Под 1% е месечната инфлация за октомври спрямо предходния месец

Месечната инфлация е 0.9%, а годишната инфлация е 17.6%, показват последните данни на Националния статистически институт

Областният информационен център Добрич представи новите програми за програмния период 2021-2027 година

На среща с медиите беше представена Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г., посветена на новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г. , както и предстоящи информационни срещи в общините в област ...

1787 лв. е средната брутна заплата за септември в страната

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2022 г. намаляват с 32.0 хил. спрямо края на юни 2022 г., като достигат 2.28 милиона

Едва 11% от фирмите в област Добрич са готови да наемат допълнителен персонал

158 фирми от област Добрич се включиха във второто за годината анкетно проучване за потребностите им от работна сила. Постигнатата успеваемост в анкетното проучване е най-висока в страната.

От Министерството на транспорта все още няма отговор за сградата на Старата гара в Добрич

На 2 септември 2022 година до Министерството на транспорта и Областна управа Добрич е изпратено писмо-сигнал от група общински съветници по повод окаяното състояние на бившето приемно здание на железопътната гара в Добрич. И ...

Интервю с екипа на МИГ Добричка за изпълнението на Стратегията към месец ноември 2022г.

В края на годината отново сме в офиса на местната инициативна група Добричка, където разговаряме с екипа на МИГ-а за изпълнението на Стратегията към месец ноември 2022г.