Община Добрич осигурява работни места за млади хора по програма на Бюрото по труда

Община Добрич като работодател кандидатства пред Дирекция "Бюро по труда" за ангажиране на млади хора до 29 години по програма "Обучение и заетост за младите хора" за работа в общинските структури. Процедруата се съфинансира от ...

Публично събитие по проект "Развитие на Областен информационен център - Добрич"

Целите, дейностите и очакваните резултати по проекта представиха Геновева Друмева - управител на Областен информационен център - Добрич, Димитрина Костадинова - ръководител на проекта, Росица Йорданова - зааместник-кмет ...

Мината в Оброчище подновява работата си от тази вечер

След повече от 50 часа под земята обявилите в понеделник гладна стачка миньори в мангановата мина в Оброчище най-после бяха изведени на повърхността, след като беше окончателно подписан Колективния трудов договор.

НАП продава заведение в центъра на Добрич

Търговски обект-кафе в центъра на Добрич обявиха на търг публичните изпълнители от ТД на НАП Варна.

Областната комисия по заетост одобри Регионална програма за заетост и обучение

Заседание на Областната комисия по заетост, под председателството на Областния управител Детелина Николова, се проведе днес.