Десет филма за Балчик и Мангалия ще бъдат заснети по Програмата за трансгранично сътрудничество

Десет филма за културното и историческото наследство в трансграничния регион Балчик - Мангалия ще бъдат заснети.

Българо-австрийско обединение е класирано за изпълнител по проекта за Пречиствателната станция в с.Врачанци...

Вече е ясен победителят в обществената поръчка с предмет : „Изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Добрич“, съгласно ...

Горските стражари в област Добрич са извършили близо 10 000 проверки през 2016-та година

Близо 10 000 проверки са извършили Горските стопанства на територията на област Добрич през 2016-та година.

Над 163 милиона лева събра НАП Добрич за 2016 г.

Офисът на НАП в Добрич е сред отличниците по събираемост в страната, похвалиха се от агенцията в нарочна пресконференция днес. Ръстът от над 9% е съпоставим единствено с 2008-ма година, съобщи директорът вна местния офис Димитър ...

Приеха с мнозинство Бюджет 2017 на Добрич

С 29 "за" и 7 въздържали се от 36 общински съветници бе приет предложения от кметския екип бюджет на Община град Добрич за тази година.

Започва кампанията по събирането на местните данъци и такси за 2017 г.

Община град Добрич уведомява гражданите и юридическите лица, че започна кампанията по събирането на местните данъци и такси за 2017 г. и предстои изпращане на съобщения за дължимите налози до адресите за кореспонденция.

Размерът на минималната работна заплата е 460 лв.

От 1 януари 2017 г. размерът на минималната работна заплата е 460 лв. Размерът й е увеличен с 9,5% спрямо миналата година.

С 2.2% по-ниска безработица в Добричко за година

Равнището на безработица в област Добрич средно за 2016 година е 9.0%. Това е значително по-ниско ниво спрямо предходната, когато е било 11.2%.

Касите на "Местни данъци и такси" няма да работят утре следобед

Във връзка с облагането на индивидуалните партиди и определяне на задълженията за 2017 година за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства, работното време на касите на дирекция ...

Промени в Наредбата за отпадъците

Цели се облекчаване на общините и намаляване административната тежест