Започна приема на декларации за облагане с корпоративни данъци

Близо 60 добруджански фирми подадоха годишните си данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци през първия ден от данъчната кампания

Започна приема на декларации за облагане с корпоративни данъци

От НАП Добрич очакват над 7 хиляди дружества да декларират финансовия си резултат за миналата 2022 година.
Фирмите могат да подават годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци през Портала за е-услуги на НАП. Декларацията се подава само по интернет с квалифициран електронен подпис (КЕП). С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността. Срокът за подаване изтича на 30 юни 2023 г, информират от НАП.

От приходната агенция в Добрич напомнят, че декларацията, като електронен документ, се счита за подадена, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК, в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова декларация, отговаряща на изискванията.

Дължимият корпоративен данък, деклариран с годишната данъчна декларация, следва да се внесе в същия срок. Плащането може да се извърши по интернет чрез виртуалния ПОС терминал на НАП, чрез физически ПОС терминали в офис за обслужване в Добрич, с платежно нареждане/вносна бележка или пощенски запис по съответните сметки на компетентната ТД на НАП. Точният размер на данъка може да бъде проверен в е-услугата „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ или на място в офиса за обслужване.