Пореден успех - одобрен проект и сключен договор за финансиране на дейности за Местната инициативна група Добричка.

По този повод разговаряме с екипа на МИГ-а за да получим повече информация за какво ще бъдат разходвани тези средства и какви дейности са планирали в изпълнение на този проект.

Пореден успех - одобрен проект и сключен договор за финансиране на дейности за Местната инициативна група Добричка.