"Новаците" във Facebook кликат по-често на рекламите

Facebook вече има над 750 милиона потребители, по последни данни от компанията. Този огромен ресурс става все по-атрактивен за маркетолози и агенции за проучване на аудиторията.

"Новаците" във Facebook кликат по-често на рекламите
Компанията Social Code публикува наскоро анализ на поведението на потребителите във Facebook по отношение на рекламата. В продължение на 10 месеца агенцията е проследявала колко често различните категории потребители кликат на бутона Like и на самите реклами.

Един от основните изводи от проучването е, че новите потребители на Facebook кликат по-често на рекламите, отколкото "ветераните" в социалната мрежа, по-конкретно с 9% по-често.

Прави впечатление също така, че потребителите на възраст над 50 години реагират на рекламите с 28,2% по-често, спрямо членовете на мрежата във възрастовия диапазон от 18 до 29 години. Тази разлика е още по-голяма - до 31,2%, когато се съпоставя активността на жените над 50 години с младежите.

Любопитен също така е фактът, че при младите потребители мъжете натискат бутона Like с 2,2% по-често, отколкото жените, според данните от изследването.