Днес е Световен ден на филателията

На 18 юни през 1926 г. в Париж е основана Международната организация по филателия, която събира всички запалени колекционери на миниатюрния пощенски знак.

Днес е Световен ден на филателията

Услуга да се заплаща чрез хартиена лепенка е идея, предложена през 1834 г. от британеца Джеймс Чалмърс. През 1840 г. са отпечатани първите в историята пощенски марки — известното "Черното пени", на които е изобразена кралица Виктория в профил, след като една година по-рано Парламентът на Великобритания законодателно закрепя идеята на Чалмърс.
По-късно Световният пощенски съюз въвежда изискването, задължаващо на марките да се указва страната издател с латински букви. Великобритания се освободена от това задължение, тъй като е първата в историята страна, използваща марки.

В България пощенски марки започват да се използват непосредствено след Освобождението. По това време все още не е съществувала българска парична единица, затова техният номинал бил 5 сантима.

Някои марки, отпечатани с дефект, впослеследствие се оказват изключително ценни. Каквато е пощенската марка "Обърнатата конница".

Серията "Изгледи и портрети" е пусната в обращение на 14 февруари 1911 и тя съдържа дванадесет стойности. В тази серия марката с номинал 50 ст. е с изображение на цар Фердинанд първи и синовете му - княз Борис и принц Кирил. През 1913 в Пловдив попада лист от въпросната марка, която е завъртяна на 180 градуса спрямо отпечатания текст и така се превръща в огромна ценност. В наше време са известни едва около 30 такива марки, като всичките са клеймовани.

Източник:  pazardjik.marica.bg