Свободни работни места в Добрич на 18 юни

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 18 юни

ДБТ - ДобричМашинен оператор, шиене на облекла  1

Работник, поддръжка на пътища  2

Машинен оператор, шиене на облекла  1

ЕлектромонтьорВисше (електротехника),Средно (електротехника)  1

Младши инспектор, Образование - Висше / Биология и биохимия (Биолог),Висше / Здравни грижи (Санитарен инспектор)  1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование -Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)  1

Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономически науки (икономист/счетоводител),Средно / Икономически науки  1

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Главен експерт, Образование - Висше / Право (Магистър), Език - Немски, Английски  1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Начално  2

Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно / Други неопределени специалности (камериер)  10

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно  2

Общ работник, Образование - Начално,Средно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1

Общ работник, Образование - Основно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  2

Шивач, Образование - Основно  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор CE),Средно / Транспортни  услуги (шофьор CE)  5

Санитар, Образование - Основно / Здравни грижи (санитар),Средно  10

Работник, сезонен, Образование - Основно,Без образование,Начално  13

Гладач, Образование - Основно,Начално  3

Общ работник, Образование - Основно,Средно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  14

Автомонтьор, Образование - Основно,Средно  1

Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно,Средно  5

Животновъд, Образование - Основно,Средно  2

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно  1

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно,Начално  9

Тракторист, Образование - Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Водач на селскостопански машини)  1

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Английски, Руски  2

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно  1

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Иконом, Образование - Средно  10

Склададжия, Образование - Средно  1

Барман, Образование - Средно  6

Организатор, производство,Образование - Средно  1

Сътрудник, охрана, Образование - Средно  2

Крупие, Образование - Средно  1

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  8

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Водач на багер JSB)  1

Готвач, Образование - Средно (Готвач)  15

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно (Машинист на пътностроителни машини )  6

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Свидетелство за багерист)  1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)  1

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник)  5

Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)  2

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автотранспортна техника),Основно  1

Технолог, моделиране и конструиране на облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  2

Охранител, Образование - Средно / Сигурност  1

Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Транспортни  услуги  1

Шофьор, автобус, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Д),Основно (шофьор C Д)  1

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно  4

Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач)  4

Продавач-консултант, Образование - Средно,Висше  2

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно  1

Готвач, Образование - Средно,Основно  1

Работник, кухня, Образование - Средно,Основно  1

Пиколо, Образование - Средно,Основно  9

Автомонтьор, Образование - Средно,Основно  1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Основно  4

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  4

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  10

Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Средно,Основно  1

Чистач/ Хигиенист,Образование - Средно,Основно,Начално  1

Домашен санитар, Образование - Средно,Основно,Начално  1

Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии  1

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

Филиал Балчик

Работник, рециклиране на отпадъци, Образование - Начално,Без образование  5

Общ работник, Образование - Основно  1

Гладач, Образование - Основно  5

Крояч, платна, Образование - Основно  5

Портиер, Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно (Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач)  2

Филиал Крушари

Работник, сезонен, Образование - Начално  8