Свободни работни места в Добрич на 18 юни

Свободни работни места в Добрич на 18 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Машинен оператор, шиене на облекла  1


Работник, поддръжка на пътища  2


Машинен оператор, шиене на облекла  1


ЕлектромонтьорВисше (електротехника),Средно (електротехника)  1


Младши инспектор, Образование - Висше / Биология и биохимия (Биолог),Висше / Здравни грижи (Санитарен инспектор)  1


Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование -Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)  1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономически науки (икономист/счетоводител),Средно / Икономически науки  1


Лекар, Образование - Висше / Медицина  6


Главен експерт, Образование - Висше / Право (Магистър), Език - Немски, Английски  1


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Начално  2


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно / Други неопределени специалности (камериер)  10


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно  2


Общ работник, Образование - Начално,Средно  1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1


Общ работник, Образование - Основно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  2


Шивач, Образование - Основно  1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор CE),Средно / Транспортни  услуги (шофьор CE)  5


Санитар, Образование - Основно / Здравни грижи (санитар),Средно  10


Работник, сезонен, Образование - Основно,Без образование,Начално  13


Гладач, Образование - Основно,Начално  3


Общ работник, Образование - Основно,Средно  1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  14


Автомонтьор, Образование - Основно,Средно  1


Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно,Средно  5


Животновъд, Образование - Основно,Средно  2


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно  1


Работник, кухня, Образование - Основно,Средно,Начално  9


Тракторист, Образование - Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Водач на селскостопански машини)  1


Сервитьор, Образование - Средно, Език - Английски, Руски  2


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно  1


Продавач-консултант, Образование - Средно  1


Иконом, Образование - Средно  10


Склададжия, Образование - Средно  1


Барман, Образование - Средно  6


Организатор, производство,Образование - Средно  1


Сътрудник, охрана, Образование - Средно  2


Крупие, Образование - Средно  1


Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  8


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Водач на багер JSB)  1


Готвач, Образование - Средно (Готвач)  15


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно (Машинист на пътностроителни машини )  6


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Свидетелство за багерист)  1


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)  1


Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник)  5


Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)  2


Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автотранспортна техника),Основно  1


Технолог, моделиране и конструиране на облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  2


Охранител, Образование - Средно / Сигурност  1


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Транспортни  услуги  1


Шофьор, автобус, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Д),Основно (шофьор C Д)  1


Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно  4


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач)  4


Продавач-консултант, Образование - Средно,Висше  2


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно  1


Готвач, Образование - Средно,Основно  1


Работник, кухня, Образование - Средно,Основно  1


Пиколо, Образование - Средно,Основно  9


Автомонтьор, Образование - Средно,Основно  1


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Основно  4


Сервитьор, Образование - Средно,Основно  4


Сервитьор, Образование - Средно,Основно  10


Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Средно,Основно  1


Чистач/ Хигиенист,Образование - Средно,Основно,Начално  1


Домашен санитар, Образование - Средно,Основно,Начално  1


Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии  1


Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5


Филиал Балчик


Работник, рециклиране на отпадъци, Образование - Начално,Без образование  5


Общ работник, Образование - Основно  1


Гладач, Образование - Основно  5


Крояч, платна, Образование - Основно  5


Портиер, Образование - Средно  1


Готвач, Образование - Средно (Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач)  2


Филиал Крушари


Работник, сезонен, Образование - Начално  8

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+