Отбелязваме Световния ден на водата

Световния ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март.

Отбелязваме Световния ден на водата

Денят на прясната вода е предложен на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Целта му е да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Водата е наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано. Тя е в основата на живота на Земята. Качеството на живот пряко зависи от качеството на водата. Доброто качество на водите поддържа здрави екосистемите и води до подобряване на човешкото благосъстояние, а лошото им качество вреди на околната среда и човечеството. От болести, разпространявани чрез водата, умират над 1.5 милиона деца по света.

По повод Световния ден на водата в художествената галерия на СУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Добрич ще бъде подредена изложба с картини на тема „Водата е за всички“. Участници в изложбата са ученици от първи до четвърти клас, възпитаници на горецитираното училище. В ученическо общежитие гр. Ген. Тошево ще се проведе беседа на тема „Защо е важна водата“. В СУ „Асен Златаров“, гр. Шабла, съвместно с медицинският специалист ще се проведе забавна игра с ученици от началните класове, които с отпечатъците на своите длани върху бяло платно ще оформят голяма водна капка