Славейковци са победители в общинско състезание за защита при бедствия и извънредни ситуации

Ученици от пет училища демонстрираха завидни знания при решаване на тестове

Славейковци са победители в общинско състезание за защита при бедствия и извънредни ситуации

Отборът на СУ „П. Р. Славейков“ зае първо място в общинския кръг на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Втори се класира тимът на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, а трети - на СУ ‚Д. Талев“. С първото си място славейковци добиха право на участие в областния грък на надпреварата.
Ученическото състезание бе открито от зам.-кмета д-р Емилия Баева. Участие взеха ученици от шести и седми клас. Със свои отбори се представиха СУ„Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Панайот Волов“, СУ „П. Р. Славейков“, СУ „Димитър Талев“ и СУ „Любен Каравелов“.

Завидни познания демонстрираха децата в рамките на 30 минути, решавайки индивидуални тестове. Те включваха въпроси за природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, пожарна безопасност и други. Целта на състезанието беше да се провери нивото на придобитите знания за действие при бедствия, пожари и извънредни ситуации. 

Община Добрич осигури атрактивни награди на всички участници.