Марин Попов – кандидат за кмет на Възраждане в община Балчик

На предстоящите избори имате възможността да изберете „Възраждане за Балчик“ с номер 42

Марин Попов – кандидат за кмет на Възраждане в община Балчик

Здравейте скъпи съграждани. На предстоящите избори съм натоварен от ПП“Възраждане“ с не леката задача да се явя като кандидат за кмет на община Балчик. Искам да благодаря на ръководството на ПП“Възраждане“ за гласуваното ми доверие и вярата, че мога да се справя с тази отговорна задача.Като жител на Балчик и като всички вас, аз прекрасно разбирам проблемите на общината. Има много неща които бих променил. Но най-важният и основен проблем е демографската катастрофа. Общината ни, както и много други, е обезкървена и изправена пред сериозен демографски срив. Разбирайки този проблем с всичките, произтичащи от това последствия, с моят екип сме решени да вложим всичките си усилия за обръщане на тази тенденция и за привличането на млади семейства на територията на нашата община. Ние вярваме, че най-важният ресурс на едно населено място, това са хората. Не може да имаме просперираща община без човешки ресурс. В следващите редове ще Ви запозная накратко с нашата програма:

1. Демография

ü Облекчения от местни данъци и такси за сключване на брак и раждане на деца за определен образователен ценз и трудов стаж.

ü Защитаване и отстояване на традиционните семейни ценности.

ü Търсене на начини за привличане на млади семейства, чрез осигуряване на добри условия за образование, работа и допълнителни социални стимули.

2. Инфраструктура

ü Пътна безопасност. Улици, кръстовища, пешеходни пътеки.

ü Създаване на пълноценен градски парк и зони за отдих.

ü Спиране на безогледната разпродажба на общински имоти, терени и земя.

ü Изграждане и поддръжка на детски и спортни зони.

ü Нововъведения в градски транспорт

3. Здравеопазване и Спорт

ü Изготвяне на проект за създаване на условия за привличане и задържане на медицински специалисти с цел оказване на адекватна медицинска помощ на всички граждани.

ü Проучване, разработване и усвояване на повече Европейски проекти с развитие на МБАЛ-Балчик като високо специализирана и модерна структура в областта на Физиотерапията, Рехабилитацията и Балнео-калолечение.

ü Разяснителни информационни кампании за ползата от редовни профилактични прегледи и насърчаване на гражданите да водят  здравословен начин на живот с цел намаляване на риска от  заболявания и превенцията на такива.

ü Ревизия на разходите направени по-изграждането на стадиона и прилежащите спортни зали. Окончателното им довършване и осигуряване на обществен достъп до тях.

ü Изграждане на закрит плувен комплекс.

ü Подпомагане на спортните клубове и създаване на нови такива

ü Създаване на условия и данъчни облекчения/подпомагане за деца в спортните клубове и школи.

4. Образование

ü Подобряване условията в детските градини и училищата и недопускане да се закриват такива.

ü Развитие на иновативни образователни паралелки и подготовка на учители за тях.

5. Сигурност

ü Съблюдаване на обществения ред и спокойствие, общински наредби и правилници – шум, паркиране, вандализъм.

ü Борба с разпространението на забранени вещества.

6. Култура и Туризъм

ü Ден на отворените врати на музеи, библиотеки и други общински структури, всеки месец.

ü Обединение на туристическите забележителности и дадености на града за привличането на родни и чужди посетители.

ü Защита на историческата памет и културното наследство.

ü Откриване на отдел по-туризъм за развитието на сектора в града.

ü Удължаване на туристическият сезона чрез различни мероприятия с подкрепата на общината и местният бизнес.

ü Проучване на възможността за изграждане на нов летен театър за нуждите на града.

ü Достъпна социална среда за всички – спорт, култура, развлечения.

7. Индустрия / производство

ü Създаване на условия за изграждане на нови производствени мощности.

ü Работа с ай-ти сектора. Политики за привличане на „дигитални номади“.

ü Проучване на възможностите и съдействие за изграждане на логистичен парк.

ü Подпомагане на занаятчиите чрез въвеждане на минимални количества от тяхната продукция в местните магазини. Обучение и развитие на занаятчийски професии.

ü Преструктуриране на БКС от предприятие натоварващо общинският бюджет в печелившо такова.

ü Търговска марка „Произведено в Балчик“.

 

8. Екология.

ü Обезпечаване дейността на общинските приюти за безпризорни животни.

ü Незабавно въвеждане на санкционен режим за незаконно сметоизвозване и депониране.

ü Разработване на стратегия за почистването на всички незаконни сметища на територията на общината с помощна на гражданите, общината и местните кметства.

ü Разяснителна програма сред гражданите за ползите от разделното събиране на отпадъци, стимули за тази дейност.

9. Общинска администрация

ü Качествена работа на общинската администрация в полза на гражданите на Балчик.

ü Повече електронно обслужване, електронно заплащане на глоби и такси.

ü Активен гражданин – въпроси, анкети, мнения, сигнали, препоръки.

ü Разяснителни кампании сред населението за правата и задълженият им и възможностите за активно участие при взимането на решения в общински съвет.

ü Насърчаване на гражданите да участват активно и отговорно в обществените процеси и да упражняват повече контрол върху местната власт.

ü Редовна отчетност и публичност на дейността на общински съвет и кмет.

Заедно можем да върнем славата на нашата община, заедно можем да се справим с всички трудности по-този път!

На предстоящите избори имате възможността да изберете „Възраждане за Балчик“ с номер 42.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!