Сдружение МИГ Добричка проведе конференция за запознаване на заинтересованите страни със степента на изпълнение на Стратегията за ВОМР

Сдружение МИГ Добричка организира и проведе еднодневна информационна конференция за запознаване на местното население и заинтересованите страни със степента на изпълнение на Стратегията за ВОМР, която прилага от 2018г.

   Конференцията е заключителен етап на широката информационна кампания, която беше проведена от екипа на МИГ Добричка и през 2022 година. Кампанията използва различни форми за информиране на населението на Община Добричка и потенциалните бенефициенти на МИГ-а за възможностите за финансиране на проектните им идеи, както и за предстоящите дейности в изпълнение на Стратегията.
Конференцията беше открита от Председателя на УС на МИГ Добричка – г-жа Соня Георгиева, която направи преглед по основните позиции, свързани с прилагането на Стратегията на МИГ: