Започва прием на заявления за топъл обяд в община Тервел

Заявленията - декларации ще се приемат в работно време /от 8:00 до 17:00 часа/ в сградата на Община Тервел, етаж 1, кабинет 103, от 20.10.22 г. до 30.11.22 г. /вкл./, като лицата кандидат-потребители по проекта ще бъдат одобрени от ДСП - гр. Тервел до запълване на бройката от 200 потребители.

Започва прием на заявления за топъл обяд в община Тервел

Допустимите целеви групи са:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица.