Днес е Международният ден на глухите

По инициатива на Световната федерация на глухите, създадена в Рим, Италия, събитието се чества от 1951 г., винаги в последната неделя на месец септември.

Днес е Международният ден на глухите

Първите международни връзки на глухите хора в България датират от 1934 г., когато Дружеството на глухонемите се свързва с глухите от Германия чрез посредничеството на Фердинанд Урбих. На следващата година установило връзка и с организацията на глухите в Русия, а през 1937 г. - и с дружеството на глухонемите в Югославия.Български делегати с увреден слух участвали в редица техни конгреси, а техни делегати - в конгресите на Съюза на глухите в България.

За първи път сериозен опит за международни контакти бил направен през 1955 г., когато тричленна българска делегация участвала в работата на Втория конгрес на Световната федерация на глухите.

На следващата година българския съюз на глухите става член на трите международни организации на глухите - Световната федерация на глухите, Международният комитет на спорт на глухи и Международният комитет на тихия шах.