Освобождаване на всички училища и детски градини от такса битови отпадъци

Акцентите в програмата на кандидата за кмет Атанас Атанасов в сферата на образованието, които той представи на състоялата се среща с преподавателите в ПМГ „Иван Вазов“ в град Добрич, привлякоха вниманието и породиха конкретни въпроси.

Освобождаване на всички училища и детски градини от такса битови отпадъци

Атанасов представи свои идеи и конкретни решения при разработването на формулата за разпределение на средствата в сферата на образованието в Добрич. 

На срещата присъстваха експерти от листата на кандидатите за общински съветници от екипа на г-н Атанасов и експерти от листата на ПП „Зелена партия“, чиято подкрепа г-н Атансов получи, като кандидат за кмет на град Добрич.

 

За по - добра работа между Общината и ръководствата на училищата, кандидата за кмет Атанасов предлага, кметът на Община град Добрич да организира и провежда ежегодни работни срещи с директорите на училища и социалните партньори. Да се направи нов анализ на формулата за преразпределение на средствата. Факт е, че част от училищата са санирани по програмите за енергийна ефективност и би трябвало да се отчитат намалените разходи за отопление. Трябва да се анализира и при неоходимост да се промени тежестта на компонентите във формулата, а именно разходи за отопление на единица площ, сменност и вид на училището. Важно е да се отбележи, че в ЗДБ не е фиксиран твърд процент за първоначалено плащане от 80% и преразпределително доплащане в размер на 20% от средствата.

 

На тези работни срещи кметът, директорите на училища и социалните партньори трябва да балансират средствата за образование за да бъдат обезпечени финансово както големите, така и по-малките училища.
 

Освобождаването  на всички училища и детски градини от такса битови отпадъци е следващото действие, което кандидата за кмет Атанасов би предприел, ако получи доверието на своите съграждани на предстоящите избори.

 

“... Няма категоричен нормативен акт и основание за облагане на училища и детски градини с ТБО. Няма изрична заповед на кмета, по силата на която да е предоставил училищата и детските градини на директорите за стопанисване. Когато училищата и детските градини са освободени от налога за ТБО,  който за община Добрич-град е над средния за страната, те ще имат възможност да отделят повече средства за основната си дейност...“
 

На въпрос за мнението на г-н Атанасов към обединяването на по-малките училища в Добрич и презпределянето на средства,  кандидатът изрази позиция, че сливане на училища с цел оптимизиране на учебния просец и преразпределение на средствата може да се случи при постигнат консенсус между ръководствата на училищата и социалните партньори (синдикатите). Категоричен бе, и че при сформиране на маломерни паралелки, те трявба  да се дофинансират от общинския бюджет. 

 

Атанасов засегна и темата за възстановяване на извънучилищната дейност под формата на обединен детски комплекс. По думите му е необходимо да се работи за създаване на такъв комплекс, където децата да имат възможност безплатно да участват в извънучилищни форми на занимания и да започне да се прилага ефективно наредбата за закрила на деца с изявени дарби.

 

pa040090_600_01