Областна администрация реагира веднага, зам. областният запознава Бойко с проблемите на ветеринарите

Протестиращите ветеринарни лекари от Областната колегия на Българския ветеринарен съюз гр. Добрич бяха приети и изслушани от заместник областния управител Тодор Георгиев. След запознаване с протестната декларация и изслушване на проблемите и исканията на съсловната организация, веднага бе подготвено и изпратено писмо до министър-председателя Бойко Борисов, съобщават от Областна администрация – Добрич.

В писмото на зам. областния управител се казва: „След проведената среща с представители на съсловната организация Ви информирам, че от страна на ветеринарните лекари е на лице коректно желание за диалог с представители на отговорните институции. Искането им е продиктувано от предстояща промяна в Закона за ветеринарно- медицинската дейност и последващи промени в Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари.

Ветеринарите проявяват разбиране за трудностите, които изпитва страната в условия на криза, но се надяват като добросъвестни партньори да срещнат коректно отношение от страна на държавата по отношение на нейните ангажименти. Очакват съдействие в рамките на възможното, с оглед нормалното упражняване на тяхната дейност. Готови са да участват в съвместни обсъждания и търсене на пътища за решаване на проблемите, касаещи работата им „на терен”, както и в посока на синхронизирането на законодателството /касаещо дейността им/ с европейското.

Представителите на гилдията, днес припомниха за протеста си през юни 2009 г., когато са заявили категорична подкрепа за новото управление с надежда поставяните от тях въпроси да бъдат урегулирани и решени, защото забавянето рефлектира много остро върху качеството на обслужване на земеделските стопани, техните търговски контакти и като цяло върху стопанския живот на страната.”- пише в писмото до Министър-председателя Бойко Борисов.