Одобриха слети и самостоятелни маломерни паралелки по селата в Община Добричка

Съществуването на самостоятелни и слети маломерни паралелки одобри общинският съвет на Община Добричка на днешното си редовно заседание. Бе дадено съгласие в 20 училища да съществуват общо 66 паралелки с брой ученици между 10 и 17. В школата в селата Ведрина, Паскалево, Черна, Стефан Караджа, Бенковски и Смолница 8 паралелки ще провеждат занятия с под 10 ученика в класната стая. Така например в училищата в селата Стефан Караджа и Паскалево децата от 7 и 8 клас са общо 5 и ще се обучават заедно. За всички маломерни пралелки са осигурени допълнителни средства, извън единните разходни стандарти, за обезпечаване на учебния процес.

На сесията бе актуализиран Бюджет 2010 на Община Добричка. След промените в републиканския бюджет Община Добричка ще получи 279 806 лева по-малко в сравнение с първоначалния годишен план в частта на делегираните от държавата дейности. За местните дейности държавните трансфери намаляват с 255 400 лева. Така общият размер на бюджета на Община Добричка след направените промени възлиза на 12 774 135 лева, от които 7 878 806 лева за делегирани от държавата дейности, а 4 895 329 лева за местни дейности.

Съветниците одобриха исканите от кметове и кметски наместници на селата Бдинци, Миладиновци, Смолница, Тянево, Ломница и Подслон средства в размер на 30% от сумата, получена от продажба и отдаване на земя под наем в съответното населено място през миналата година. Парите се разходват на база решение от общо събрание на селото. 30% от приходите от продажба и наем на земя се връщат обратно в съответното село от общинския бюджет. Община Добричка, която включва 68 села, е най-голямата по площ в страната.