Днес е Международният ден на майчиния език

На днешния ден (21 февруари), светът отбелязва Международният ден на майчиния език. Празникът е посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света.

Днес е Международният ден на майчиния език

Международният ден на майчиния език е обявен през ноември 1999 г. на Генерална конференция на ЮНЕСКО. Ежегодно от февруари 2000 г. този ден се отбелязва с цел насърчаване на многоезичието и културното разнообразие.
Към момента съществуват около 7000 езика в света, като почти 96% от тях се използват от малка група хора /около 4% от населението на планетата/.  Според ЮНЕСКО всяка инициатива за насърчаване и разпространение на майчиния език e не само част от езиковото многообразие, но и пособие за повишаване на осведомеността относно езиковитe и културни традиции по света и вдъхновява солидарност, основанa на разбиране, толерантност и диалог.