Днес е Ден на програмиста

Денят на програмиста е официален празник в Русия от 2009 година и неофициален празник на програмистите по света.

Днес е Ден на програмиста

Отбелязва се на 256-тия ден от годината. Числото 256 (256 = 28) е избрано, защото това е максималният брой стойности, които може да се кодират с един байт (8 бита).
През високосните години този празник се пада на 12 септември, а през невисокосните — на 13 септември.

В рамките на един байт (осем бита), най-голямото десетично число, което може да се запише в двоичен формат, е 255 = 1×27 + 1×26 + 1×25 + 1×24 + 1×23 + 1×22 + 1×21 + 1×20 =

= 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 28 - 1.

Като се брои и нулата, възможните числа, които могат да се запишат, са 256.