Още двама общински съветници стават независими в Общинския съвет на Добрич

Заявление от общинските съветници Антония Кирова и Йордан Манов, с което двамата уведомяват Председателя на ОбС Иво Пенчев, че напускат групата на бившия Реформаторски блок е получено днес в секретариата на Общински съвет град Добрич.

Още двама общински съветници стават независими в Общинския съвет на Добрич

По думите на двамата общински съветници, решението е взето след проведени разговори с общинското и националното ръководство на „Демократична България“.


Съгласно чл. 37а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, считано от този момент, Антония Кирова и Йордан Манов стават независими общински съветници в състава на Общински съвет град Добрич.