Отбелязваме Световния ден на метрологията и Европейския ден на морето

Днешната дата е обявена за Ден на морето с Декларация на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз

Отбелязваме Световния ден на метрологията и Европейския ден на морето

Обявяването на Европейския ден на морето е една от ключовите инициативи в рамките на Интегрираната морска политика на ЕС, чието начало беше поставено през 2007 г. Празникът има за цел да повиши осведомеността на обществото за значението на морето и морската индустрия и насърчаване изграждането на европейска морска идентичност. Дължината на крайбрежието на континента ни е почти 70 000 км, като повечето страни членки имат излаз на море или са островни държави.
20 май е Световния ден на метрологията. Чества се от 2001 г. в над  80 страни по света по инициатива на Международното бюро за мерки и теглилки. Денят е избран в чест на подписването на 20 май, 1875 година в Париж на международна дипломатическа конференция, известната “Конвенцията за метъра” (Metre Convention), на основата на която бе създадена междуправителствена Международна организация за мерки и теглилки.

С Решение 342 на Министерския съвет от 17 май 2001 г. на този ден в България се отбелязва Професионалният празник на метролога.