ЕК: Мобилните оператори да зачитат правата на потребителите

Европейската комисия припомни, че най-късно до 25 май гражданите на страните от ЕС трябва да могат да се ползват от нови права и услуги по отношение на телефоните, мобилните връзки и Интернет.

ЕК: Мобилните оператори да зачитат правата на потребителите
Потребителите трябва да получат правото да извършват смяна на далекосъобщителния оператор в рамките на един ден, без да сменят телефонния си номер и правото на повече яснота по отношение на услугите.

Освен това операторите трябва да бъдат задължени от държавните регулатори да предлагат 12 месечни договори, а максималната обвързаност да не бъде повече от 24 месеца.

Договорите трябва да съдържат и подробна информация за компенсациите и възстановяването на средства, приложими, в случай че качеството на услугата не отговаря на тези минимални равнища.

Ако изискванията не бъдат изпълнени от ЕК ще налагат санкции за държавите-членки, които не са приложили тези правила своевременно.