Интернет гигантът Гугъл с нова услуга

Разработчиците на най-популярната търсеща машина в света пуснаха нова услуга - търсене на научна литература.

Интернет гигантът Гугъл с нова услуга

Google Наука предоставя лесен начин за неограничено търсене на научна литература. От едно и също място можете да търсите в много дисциплини и източници: рецензирани публикации, научни разработки, книги, резюмета и статии от академични издателства, професионални общности, архиви с работни статии, университети и други научни организации.