Планови прекъсвания на тока в Област Добрич на 24 и 25 март

Е ОН България съобщава за следнияте прекъсвания на тока:

Четвъртък, 24.03.2011:

На 23.03.2011 г и 24.03.2011 г от 09:00 до 16:00 часа в село Топола, КК Карвуна (Иканталъка) и Вилната зона на Топола.

На 24.03.201 1г. от 8:30 до 16:30 ч. поради ремонтни работи на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването на ТП Пречиствателна Станция Дуранкулак.

На 24.03.2011г. от 09.00 часа до 16.00 часа поради профилактика на мрежа средно напрежение са възможни прекъсвания на електрозахранването в общ.Балчик - с.Стражица,с.Бобовец, сондаж на В и К,сондаж на „Албена”АД, кариера до с.Ляхово.

Петък, 25.03.2011:

На 25.03.2011г. от 09.00 часа до 16.00 часа поради профилактика на мрежа средно напрежение са възможни прекъсвания на електрозахранването в гр.Балчик - бивша база на ГРМП, гаражи на ДАП, дърводелски цех, бензиностанция, общински жилища, база на БКС и „Круни”, бетонов възел „Добротица”, пътно управление, метален цех „Екостил”, ”Папас олио”, нов гробищен парк, шивашко предприятие (индустриална зона).

На 25.03.2011 г. от 09:00 до 16:00 часа в село Божурец, Комплекс „Калиакрия” и ветрогенераторните паркове на извод Божурец .