Класация на необяснените явления

В природата съществуват явления, за които не могат да се намерят вече векове обяснения. Предлагаме ви рейтинг на десетте необясними явления, според западни изследователи.

Класация на необяснените явления
т.нар. „таоски шум". Много години жителите на малкото градче Таос в американския щат Ню Мексико чуват непонятен шум, който идва откъм пустинята. Досега учените не са установили произхода му.

Феноменът „снежен човек" е на второ място. Съществото не е нито огромна маймуна, нито човек, виждан е в различни кътчета на планетата и за него се разказват невероятни истории.Но не се знае дали наистина съществува.

На трето място е интуицията. Много хора „чуват" някакъв вътрешен глас, който им подсказва как да постъпят в една или други ситуация. Научно обяснение за „шестото чувство" все още няма.

Загадъчното изчезване на хора е на четвърто място. Ежедневно в света изчезват десетки хора и техните следи не могат да бъдат открити.

Петото място е отредено на привиденията. Много хора твърдят, че са виждали призраци, но сериозни научни изследвания няма в тази посока.
Шестото място е за т.нар феномен „дежа вю"- вече видяно. В някои ситуации на хората им се струва, че вече са преживели това събития и знаят неговото развитие в бъдеще.

Седмото място е за НЛО. Въпреки че НЛО се срещат доста често, наблюдавани са от много хора, но никой не може да обясни  произхода им.

На осмо място е феноменът „живот след смъртта". Хората, преживели клинична смърт или близко до това състояние, описват различни видения- от светлина в края на тунел, до някакво светло същество, което говори с тях.

На девето място е т.нар. екстрасензорно възприятие. По какъв начин човек може да вижда и чува случващото се на големи разстояния от него, а също така да вижда картини от миналото и бъдещето, да чете мисли, да чувства физическото състояние на друг човек.

На десето място е връзката между тялото и ума. Например, ако на хипнотизиран човек му се каже, че предметът, който взима в ръка е горещ, в голяма част от случаите той ще получи изгаряне, въпреки че предметът не е горещ. А феноменът плацебо? Ако на човек му се даде най- обикновено хапче и му се заяви, че това ще го излекува, то в болшинството от случаите неговото състояние забележимо се подобрява. Получава се така, че мисълта ни може пряко да управлява физиологичните процеси в тялото ни?.