Областният управител подкрепя три номинации за конкурса „Инвеститор на годината”

В началото на месец декември тази година Българска агенция за инвестиции (БАИ) организира провеждането на традиционния конкурс „Инвеститор на годината”. За пореден път ще бъдат излъчени и наградени инвестиционни проекти и инвеститори в различни сфери на инвестиционния процес и с най-голям принос в развитието на българската икономика.

Областният управител уведоми общините за  възможността да направят предложения и изиска да му бъде  предоставена информация за инвестиционните проекти, реализирани на територията на съответната община през 2010 година. В указаните срокове, в Областна администрация постъпи отговор само от Община Добрич за следните по- значими инвестиции:

  1.  Хипермаркет „Билла-2”:

-          Сектор: „Търговия и услуги” (продажба на хранителни стоки);

-          Име на фирмата: „БИЛЛА – България” ЕООД;

-          Общ размер на инвестицията: 1 500 хил. лева;

-          Новооткрити работни места: 60 броя.

  1. Хипермаркет „Метро Компакт”:

-          Сектор: „Търговия и услуги” (продажба на хранителни и промишлени стоки);

-          Име на фирмата:”МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД;

-          Общ размер на инвестицията: 2 000 хил.лв.

-          Новооткрити работни места: 70 броя.

 

  1. Търговско – сервизен център „Булагро”:

-          Сектор: „Търговия и услуги” (продажба на селскостопанска техника);

-          Име на фирмата: „Булагро машини” АД;

-          Общ размер на инвестицията: 1 200 хил. лева;

-          Новооткрити работни места: 4 броя.

 

     Областният управител Желязко Желязков подкрепя направените предложения и на 10 ноември те бяха изпратени в Българска агенция за инвестиции за участие в конкурса „Инвеститор на годината”.