Продължават дейностите по рехабилитацията на път Добрич-Ген.Тошево

Продължават строително-ремонтните дейности по изпълнение на Лот 6: Рехабилитация на път II-29(E-70) Добрич-Ген.Тошево-Кардам-граница с Р.Румъния от км 52+345 до км 68+184, област Добрич, съобщават от Областно пътно управление – Добрич.

Проектът по цялостната рехабилитация на път Добрич-Генерал Тошево се осъществява благодарение на финансовата подкрепа от Оперативна програма “Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.


Обществената поръчка за изпълнител бе спечелена от фирма „Пътно строителство” АД Добрич.

По-голяма част от дейностите по пътното платно и в обхвата на пътя, предвидени в проекта за рехабилитация, вече са извършени. Към днешна дата се полага износващ пласт асфалт. Напълно готови са 5 км от общо 16 км, на които се прави рехабилитация по програмата.

Основни трудности при строително –ремонтите работи са създали непредвидени дейности по съществуващо пътно съоръжение – надлез над ж.п. линия. Извън заложеното в проекта допълнително е извършено усилване на конструкцията на надлеза, излята е нова пътна плоча на съоръжението и са поставени нови тротоарни конзоли. Заради пропаднали преходни плочи се е наложило да се изгради и допълнителна подпорна стена при западния устой. В момента фирмата –изпълнител довършва тези допълнителни дейности, за да се осигури надеждност на съоръжението и качествено изпълнение на проекта като цяло.

Допълнително затруднение създава и полагане на водопровод в с. Стефан Караджа. Изчаква се да приключи тази дейност, за да може фирмата да постави 2 км бордюри. Забавянето е наложило корекции и в първоначалните срокове, които фирмата –изпълнител си определи при символичната първа копка на обекта.

„Въпреки, непредвидените обстоятелства и факта, че строителният сезон приключва на 15 ноември, ако метеорологичната обстановка позволи, ще завършим обекта до края на тази година” каза инж. Валентин Зеленченко, изпълнителен директор на „Пътно строителство” АД.