С 1,6 години се увеличава очакваната средна продължителност на живота на българите за периода 2021 – 2023 г.

Жените живеят по-дълго от мъжете в цялата страна, в област Добрич очакваната средна продължителност на живота е 72 години

С 1,6 години се увеличава очакваната средна продължителност на живота на българите за периода 2021 – 2023 г.
НСИ

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот  общо за населението на страната, изчислена за периода 2021 - 2023 г., е 73.5 години, като спрямо предходния период (2020 - 2022 г.) се увеличава с 1.6 години, сочат данните на НСИ.Средната продължителност на живота при мъжете е 69.9 години, докато при жените е със 7.4 години по-висока - 77.3 години. 

В сравнение с 2013 през 2023 г. наблюдаваме намаление на средната продължителност при мъжете с 1.1 години, а при жените с 0.7 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 3.1 години по-висока (74.4 години) отколкото на населението в селата (71.3 години). Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 15.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13.0 и 17.1 години. В сравнение с 2013 г. през 2023 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, намалява с 0.6 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 70.3 години в област Видин до 75.4 години в областите София (столица) и Кърджали. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Враца (8.5 години), а най-малка - в област Шумен (6.3 години).

В област Добрич очакваната средна продължителност на живота е 72 години.