Таврийският българин д-р Владимир Калоянов ще представи книгата си „Цената на българщината в Таврия /1917-1945/ в Добрич

Събитието ще е на 10 април, от 17.30 часа в РБ „Дора Габе“

Таврийският българин д-р Владимир Калоянов ще представи книгата си „Цената на българщината в Таврия /1917-1945/ в Добрич

На 10 април 2024 г. в Регионална библиотека „Дора Габе“, д-р Владимир Калоянов ще представи дългогодишния си изследователски труд „Цената на българщината в Таврия (1917-1945 г.), София, издателство на БАН, 2022 г. Модератор на събитието ще е доц. д-р Димитър Маринов от ВСУ "Черноризец Храбър". На представянето ще присъства и инициаторът на проявата Георги Чунчуков.


В изследването са проследени основните периоди в демографското, икономическото и социалното развитие на българската етническа общност в Приазовието, Украйна, заселена там от Бесарабия в 1860 – 1862 г. Анализирани са причините, поради които българите търсят приют и препитание в Бесарабия и Таврия – вековното османско владичество и целенасочената политика на царска Русия, заинтересована от заселването и облагородяването на безлюдни територии. Впечатляващо е представена невероятната устойчивост, с която таврийските българи отстояват и съхраняват националната си идентичност и стремежа си към духовност. Чрез богат документален материал е акцентирано върху преживените от тях принудителни миграции, политически репресии, разкулачванията, глада 1921 – 1923 и 1932 – 1933 г., включително и завръщането на част от тях в СССР. Това поражда размисли относно цената на българщината за задграничните ни сънародници и за политиката спрямо българската диаспора.

Владимир Калоянов е таврийски българин, роден през 1954 г. в село Лозоватка, Запорожка област. Историк, поет и общественик от Таврия - д-р Владимир Калоянов е завършил Литературния институт „Максим Горки“ в Москва през 1981 г. и аспирантура в Института по история на БАН. Член е на Съюза на българските писатели.