ОУ „Хан Аспарух“ в Добрич спечели нов проект “Училищна STEM среда”

Проектът е на стойност над 350 000 лв.

ОУ  „Хан Аспарух“  в Добрич спечели нов проект “Училищна STEM среда”

Предстои да бъдат изградени три STEM лаборатории с модерна и иновативна техника и интериорен дизайн в направленията „Природни науки “, „Математика и информатика “и „Зелени технологии и устойчиво развитие “
Шест високотехнологични класни ще позволят да се прилагат нови иновативни начини на преподаване и организация на учебното съдържание, както и нова, свръхмодерна учебна база, съчетаваща технологии и инструменти за практическа и експериментална дейност