Грипната епидемия в област Добрич се удължава до 16 февруари

Въведените временни противоепидемични мерки на територията на област Добрич се удължават със заповед на директора на РЗИ Добрич – д-р Светла Ангелова. Учениците продължават нормални учебни занятия

Грипната епидемия в област Добрич се удължава до 16 февруари
Снимка: Pexels

В периода 5-11 февруари нараства интензитетът на регистрираната заболяемост от Грип и ОРЗ - 214,38%оо (155 заболели) при заболяемост 190,87%оо през предходната седмица (138 заболели), сочат данните на здравните служби.
В три от възрастовите групи заболяемостта нараства значително:
· 5-14г. (заболяемост 1064,16%оо), срещу заболяемост 719,87%оо за V-та седмица на 2024г.
· 15-29г. (заболяемост 314,01%оо), срещу заболяемост 181,16%оо за V-та седмица на 2024г.
· над 65г. (заболяемост 27,815оо), срещу заболяемост 11,12%оо за V-та седмица на 2024г.
Данните са регистрирани чрез Интернет базираната информационна система за сентинелен надзор на грип и ОРЗ в България.
По данни на медицинските специалисти е увеличено търсенето на медицинска помощ в ЦСМП, сентинелно набюдаваните практики, в специализираните кабинети по детски и вътрешни болести в ДКЦ в гр. Добрич и в трите МБАЛ в областта.
По данни на РУО-Добрич от учебни занятия отсъстват средно 8% от учениците в областта. Не се предвижда въвеждане на грипна ваканция или на дистанционно обучение.
Разпоредените предпазни мерки по време на грипната епидемия остават без промяна. 
1. Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и деца.
2. Преустановяват се профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.
3. Преустановяват се свижданията в лечебните заведения за болнична помощ (изключения се допускат само за терминално болни пациенти) и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
4. Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения и училищата, като откритите болни деца се връщат по домовете. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала.
5. В детските заведения и училищата да се извършва засилена текуща дезинфекция на повърхности и често проветряване на помещенията.
На 12.02.2024г. е проведено трето заседание на Областния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ. След анализ на епидемичната ситуация, Областния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ взе решение за удължаването на срока, за който е обявена грипната
епидемия в област Добрич, за периода от 13.02.2024г. до 16.02.2024г. включително, като не се променят въведените със заповед РД-01-32/02.02.2024год. на Директора на РЗИ – Добрич временни противоепидемични мерки на територията на областта